+421 905 586 572

 

PO - PIA

08:00 - 16:00

Správa bytových domov

Evidencia a spracovanie základných údajov SVB/samosprávy:

- priestorov bytu podľa aktuálneho výpisu z katastra nehnuteľností,

- vlastníkov a užívateľov bytov podľa aktuálneho výpisu z katastra nehnuteľností,

- pomerových rozdeľovačov tepla pre jednotlivé byty,

- vodomerov na studenú vodu pre jednotlyvé byty,

- vodomerov na teplú vodu pre jednotlivé byty,

- koeficientov meračov tepla a koeficientu nepriaznivej polohy bytu v rámci platnej legislatívy.

 

Vypracovanie mesačných zálohových platieb pre jednotlivých vlastníkov bytov:

- za dodávku tepla na vykurovanie,

- za dodávku tepla na ohrev TÚV,

- za dodávku SV,

- za dodávku TV,

- za osvetlenie spúoločných priestorov,

- stočné - dažďová voda,

- za výťah,

- za poistné.

 

Vyúčtovania skutočných nákladov za služby pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov.