+421 905 586 572

 

PO - PIA

08:00 - 16:00

Revízne prehliadky a výmeny meračov

Zabezpečujeme prehliadky podľa legislatívnych požiadaviek a  požiadaviek bytových domov:

- revízie bleskozvodov,

- revízie rozvodov elektrickej energie,

- revízie rozvodov plynu,

- revízie vyhradených zariadení/výťahy.

 

Zabezpečujeme výmeny meračov podľa legislatívnych požiadaviek a požiadaviek bytových domov:

- vodomerov na studenú vodu,

- vodomerov na teplú vodu,

- pomerových rozdeľovačov tepla.