+421 905 586 572

 

PO - PIA

08:00 - 16:00

Ponuka služieb a ich cenník

Služby s poplatkom, cena je stanovená dohodou na základe zmluvného vzťahu:

- správa bytových domov,

- vedenie SVB/predseda,

- odpis a spracovanie stavov vodomerov na studenú a teplú vodu

  pre vyúčtovanie skutočných nákladov,

- odpis a spracovanie pomerových rozdeľovačov tepla pre

  vyúčtovanie skutočných nákladov.

 

 

Služby/potvrdenia pre vlastníkov bez poplatku na základe zmluvného vzťahu:

- pre bankové inštitúcie, štátnu správu, samosprávu a iné,

- pri prevode bytu alebo nebytového priestoru na nového

  vlastníka o neevidovaní nedoplatkov pôvodného vlastníka

  na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu

  (nebytového priestoru) a na úhradách do fondu

  prevádzky, údržby a opráv,

- registrácia nového vlastníka bytu , nebytového priestoru

  alebo garáže,

- vyhotovenie  duplikátu  dokladu,  napríklad: predpisu

  nájomného, vyúčtovania nájomného,

- príprava schôdze vlastníkov a písomného hlasovania.

 

 

Iné služby s poplatkom:

- vyhotovenie kúpnej zmluvy = 80,00 €

- vyhotovenie nájomnej zmluvy = 60,00 €

- vyhotovenie darovacej zmluvy = 60,00 €